TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Jo Baýden

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. “Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...

Jo Baýden sanjym etdirdi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň täze saýlanan prezidenti Jo Baýden, “Pfizer we BioNTech” kompaniýa tarapyndan koronawirus ýokanjyna garşy döredilen  sanjymyny, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda Delawer ştatyndaky hassahanada etdirdi....

Dünýäniň abraýly zenanlarynyň sanawy belli boldy

Amerikanyň “Forbes” žurnaly, dünýäniň iň abraýly 100 sany zenanyň on ýedinji gezek ýyllyk sanawyny çap etdi. Bu ýylda 30 döwletden abraýly zenanlar sanawa gatnaşdy. Bularyň...

Dünýäni gyzyklandyrýan saýlaw:  wagtyndan öň ses bermekde rekord

Ata Watan Eserleri
Tutuş dünýäniň gyzyklandyran prezident saýlawy ýetip geldi. Ertir, ýagny 3-nji noýabrda ABŞ-da syýasy-jemgyýetçilik waka – prezident saýlawlary geçiriler. Ýurduň häzirki Prezidenti Donald Tramp bilen Demokratlar...

5,6 million raýat ses berdi

Baş Redaktor
Şu ýylyň noýabr aýynda ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlary üçin 5,6 million amerikaly öňünden ses berdiler. Bu barada “United States Elections Project” portalyndan bellenilip geçilýär. Ony...