TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Jeými Wardi

Futbolda adamyň ýaşy zehiniň açylmagyna päsgel berip bilmez

Aslynda, häzirki döwürde futbol dünýäsindäki ýyldyz oýunçylaryň hemmesi ýaş wagtyndan öz zehini bilen beýlekilerden saýlanyp bilmändi. Biz, bu makalada olaryň käbiri barada ýatlap geçmekçi. Jeými...

Iň köp gol geçiren – Jeými Wardi

Angliýanyň “Premier Liga” milli futbol çempionaty koronawirus ýokanjy sebäpli yglan edilen arakesmeden soňra täze başlap, ahyrynda tamamlandy. 30 ýyldan soňra “Liwerpul” topary çempion boldy. Çempionatyň...