TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Jeý-Z

Iň köp aýlyk alýan sazandalaryň sanawynda ýeke-täk zenan: Teýlor Swift

Ata Watan Eserleri
Abraýly aýdym-saz neşirçisi “Rolling Stone” soňky ýylda iň köp girdeji gazanan sazandalary yglan etdi. ABŞ-ly rok ýyldyzy Brýus Spreýsten (72) 590 million dollar girdeji gazanyp,...

“Gremmi” baýragynyň ýeňijileri belli boldy

63-nji “Gremmi” baýragy ABŞ-nyň Los-Anjeles, Nýu-Ýork we Neşwil şäherlerinde onlaýn ýagdaýda geçirildi. Bu ýaryşda aýdymçy Beýonse 9 kategoriýada, Teýlor Swift, Roddi Riç we Dua Lipa...

Taryhda şu gün — 4-nji dekabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün 4-nji dekabr, ýylyň 338-nji güni. Geliň, 4-nji dekabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...