TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Jennifer Lopez

Maksadaokgunly Esetler kimler

Ata Watan Eserleri
Esediň (Ýolbars 23.07—23.08) özüne bolan ynamy juda ýokary. Halaýan reňki — altyn. Üstünlik getirýän daşy — Hakyk. Sary gülleri halaýar. Ýolbarslar ynamly hereket edip, öňünde...

Dünýä ýyldyzlary sekiz sagatlyk onlaýn konsert berdi

Billi Aýliş, Ledi Gaga, Pol MakKartni, Elton Jon we beýleki ýyldyzlar göni ýaýlymda 8 sagat onlaýn görnüşde çykyş etdiler. Konsert koronawirus bilen göreşýän lukmanlary goldamak...