TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

jemgyýetçilik

Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy metbugat maslahatyny geçirdi.

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Ankara şäherinde 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçen ýylda ýurdumyzda geçirilen...

Paýtagtymyzda täze taslamalar :15 gatly ýaşaýyş jaýlar

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy bilen paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy hem-de ony mundan beýläk-de binagärlik we düzümleýin taýdan...