TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

jemgyýetçilik ulaglary

“Google”-dan täze funksiýa

Geçen ýyl soňky günlerinde ilkinji gezek ýüze çykan pandemiýa, häzirki wagtda dünýäde günüň esasy mowzuklaryň bir bolup durýar. Bu pandemiýa sebäpli dünýäde üýtgeşmeler bolup geçdi....

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tomsuň ortaky aýy howanyň üýtgemegi we düzümindäki maddalaryň kadadan ýokary bolmagy bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsirini peseltmek maksady bilen, saglygy goraýyş, söwda nokatlarynyň, bazarlaryň, jemgyýetçilik...