TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi

Ata Watan Eserleri
Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasyny döretmek boýunça maslahat geçirildi. Oňa birnäçe ministrlikleriň, jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, bu ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlary,...