TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

jemagat ýaşaýyş jaýlarynyň ýylylyk we inženerçilik ulgamlarynyň düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Bäsleşik: düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek

Ata Watan Eserleri
Daşoguz welaýat häkimligi Döwlet býujetiniň hasabyna maliýeleşdirilýän Daşoguz şäheriniň çägindäki jemagat ýaşaýyş jaýlarynyň ýylylyk we inženerçilik ulgamlarynyň düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary seçip-saýlap...