TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Jeki Çan

Jeki Çan – aktýor we aýdymçy

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar! Internet neşirimizde dünýä belli kino ussatlaryny tanyşdyryp gelýäris. Bu gezek iziň üçin dünýä belli, tanymal, kino sungatynyň däl, eýsem saz sungatyndan başy çykýan...

Iň köp girdeji gazanan aktýor

Ata Watan Eserleri
“The Rock” lakamly Amerikaly aktýor we prodýuser Dwaýn Jonson “Forbes” žurnalynyň taýýarlan ýylyň iň köp girdeji gazanan aktýorlarynyň sanawynda ýene-de birinji orny eýeledi. Degişli sanaw...

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Ata Watan Eserleri
Ýyldyzlaryň häsiýetnamasy adamyň dünýä inen pursatynda Günüň ýerleşişi bilen baglydyr. Entäk irki döwürlerde müneçjimler Günüň 12 sany ýyldyzlardan geçip, adamyň durmuşyna, häsiýetine täsir edýändigine üns...