TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Jeff Bezos

Bezos ýokary girdeji bilen tamamlady

“Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy  we baş direktory Jeff Bezos sişenbe gününi rekord girdeji bilen tamamlady. “Forbes” žurnalynyň maglumatyna görä, girdejisi 197,8 milliard dollara deň boldy. bu...

Tim Kuk milliarderleriň sanawynda

Dünýä belli “Apple” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kukyň baýlygy 1 milliard dollardan geçdi. Kompaniýanyň paýnamalarynyň ýokarlanmagy bilen Tim Kuk milliarderleriň sanawyna goşuldy. 9 ýyl mundan ozal...

1 günde 10 milliard ýewro gazandy

Ata Watan Eserleri
Jeff Bezos “Amazonyň” paýnamalarynyň köpelmegi bilen bir günde 10 milliard ýewro gazandy. Bezos dünýäniň beýleki baý adamlary bilen deňeşdireniňde, eýýäm ägirt uly aralyk bilen dünýäniň...

Baýlaryň ilkinji bäşliginde

Amerikaly işewür hem-de «Tesla» kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ilkinji bäşlikde orun aldy. Bu barada “Forbes” žurnaly habar berýär. Neşiriň bellemegine...

Dünýäniň iň baý adamynyň baýlygy artdy

«Amazon» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezosyň emlägi 171,6 milliard dollara deň boldy. Dünýäniň iň baý adamynyň emlägi ýokarlandy. Bu barada “Bloomberg” neşiri habar berýär. Şeýlelikde bir...

Bir günde 6 milliard dollarlyk girdeji

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “Amazon” kompaniýasynyň  ýolbaşçysy Jeff Bezos bir günde 6,5 milliard dollardan gowrak girdeji gazandy. Bu barada “Forbes” žurnaly habar berýär. Neşiriň bellemegine görä, onuň baýlygy...