Tag : Jeff Bezos

TEHNOLOGIÝA

Tehnologiýa milliarderleri 2022-nji ýyla gowy başlamady

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark...
BIZNES

Dünýädäki iň baý 10 adamyň umumy baýlygy pandemiýada iki esse artdy

Ata Watan Eserleri
“Oxfam” haýyr-sahawat guramasynyň habaryna görä, pandemiýa dünýäniň iň baý adamlaryny has baýlaşdyrdy, ýöne ýüzlerçe million adamy garyplyk çäginden çykardy. Garyplyk bilen baglanyşykly sebäpler bilen her...
MEDENIÝET

Jeff Bezos kosmosa uçjakdygyny mälim etdi

«Amazonyň» esaslandyryjysy Jeff Bezos 20-nji iýulda dogany we «Blue Origin» uçarynyň satuwdaky ýeňijisi bilen kosmosa uçýar. Ol bu barada özüniň «Instagramdaky» sahypasynda habar berdi. Has...
BIZNES

“Forbes” baý adamlaryň täze sanawyny çap etdi     

vepa
Amerikanyň “Forbes” neşiri özüniň nobatdaky 35-nji dünýädäki baý adamlarynyň sanawyny çap etdi. Dünýäde baý adamlaryň sanawy 2.755 adama artyp, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 660 sany...
DÜNÝÄ

Dünýäniň iň baý adamy täzelendi

Amerikanyň “Bloomberg” kompaniýasy dünýäde iň baý 500 sany milliarderlary bilen yzygiderli tanyşdyrýar. Şeýle hem bu kompaniýa 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinde özüniň sanawyny täzeledi. Bu sanawda...
BIZNES

COVID-19: amerikaly milliarderleriň baýlygy artdy

Ata Watan Eserleri
Koronawirus (COVID-19) ýokanjynyň dowam edýän döwründe ABŞ-nyň milliarderleri öz baýlyklaryna has-da artdyrdylar. ABŞ-nyň “Americans for Tax Fairness” guramasynyň maglumat bermegine görä, epidemiýa döwründen başlap, dekabr...
DÜNÝÄ

Milliarderleriň baýlygy 20 göterim ýokarlandy

“Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda dünýä ýüzünde 2.200 sany milliarderleriň baýlygy 1,9 trillion dollar artdy diýip habar berýär. Ähli milliarderleriň baýlygy 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 9,5...
DÜNÝÄ

Dünýäniň abraýly zenanlarynyň sanawy belli boldy

Amerikanyň “Forbes” žurnaly, dünýäniň iň abraýly 100 sany zenanyň on ýedinji gezek ýyllyk sanawyny çap etdi. Bu ýylda 30 döwletden abraýly zenanlar sanawa gatnaşdy. Bularyň...
BIZNES

Pandemiýa döwründe has-da baýan işewürler

Baş Redaktor
Pandemiýa döwründe dünýäniň baý adamlarynyň birnäçesiniň özüniň baýlygyny artdyrýandygy baradaky habarlar köp görmek bolýar. Şweýsariýanyň dünýä belli bankynyň soňky maglumatlaryna görä, emlägi 1 milliard dollardan...
DÜNÝÄ

Bezosyň baýlygy 200 milliardy geçdi

Onlaýn söwda platformasy bolan “Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Jeff Bezosyň şahsy baýlygy 200 milliard dollardan geçdi. Ol şeýle görkezijä ýeten ilkinji adam boldy. ABŞ-nyň...
DÜNÝÄ

Bezos ýokary girdeji bilen tamamlady

“Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy  we baş direktory Jeff Bezos sişenbe gününi rekord girdeji bilen tamamlady. “Forbes” žurnalynyň maglumatyna görä, girdejisi 197,8 milliard dollara deň boldy. bu...
DÜNÝÄ

Tim Kuk milliarderleriň sanawynda

Dünýä belli “Apple” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kukyň baýlygy 1 milliard dollardan geçdi. Kompaniýanyň paýnamalarynyň ýokarlanmagy bilen Tim Kuk milliarderleriň sanawyna goşuldy. 9 ýyl mundan ozal...
BIZNES

1 günde 10 milliard ýewro gazandy

Ata Watan Eserleri
Jeff Bezos “Amazonyň” paýnamalarynyň köpelmegi bilen bir günde 10 milliard ýewro gazandy. Bezos dünýäniň beýleki baý adamlary bilen deňeşdireniňde, eýýäm ägirt uly aralyk bilen dünýäniň...
DÜNÝÄ

Baýlaryň ilkinji bäşliginde

Amerikaly işewür hem-de «Tesla» kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ilkinji bäşlikde orun aldy. Bu barada “Forbes” žurnaly habar berýär. Neşiriň bellemegine...
DÜNÝÄ

Dünýäniň iň baý adamynyň baýlygy artdy

«Amazon» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezosyň emlägi 171,6 milliard dollara deň boldy. Dünýäniň iň baý adamynyň emlägi ýokarlandy. Bu barada “Bloomberg” neşiri habar berýär. Şeýlelikde bir...
BIZNES

Bir günde 6 milliard dollarlyk girdeji

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “Amazon” kompaniýasynyň  ýolbaşçysy Jeff Bezos bir günde 6,5 milliard dollardan gowrak girdeji gazandy. Bu barada “Forbes” žurnaly habar berýär. Neşiriň bellemegine görä, onuň baýlygy...