TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Jasmin çaýynyň peýdaly häsiýetleri

Jasmin çaýynyň peýdaly häsiýetleri

Jasmin çaýynyň ysy beýnini oýarmaga kömek edýär. Ylmy-döredijilik işleri bilen meşgullanylanda Jasmin çaýyny içmeklik has-da täsirli bolsa gerek. Ýokary depgin bilen işlenilenden soň, Jasmin çaýy...