TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

janly-jandarlar

Dünýäniň ilkinji ýüzýän eko-lýuks myhmanhanasy

Ata Watan Eserleri
Fransuz deňiz inženeri Žan-Mişel Duakansel tarapyndan döredilen “Anthenea” eko-lýuks myhmanhanasy her kimiň aýry-aýry ýer gözleýän, howpsuz aralygyň saklanýan döwründe rahat dynç almak üçin niýetlenendir. Bu...

Adamlaryň ýoklugyndan peýdalanan jandarlar

Ata Watan Eserleri
Dünýäde koronawirus keselini giňden ýaýran döwründe Ýewropa ýurtlary bilen bir hatarda ençeme döwletde adamlaryň köçä çykmagyna çäklendirme girizildi. Ine, şeýle döwür janly-jandarlar üçin has hem...