TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Iýilýän güller hakynda…

Iýilýän güller hakynda…

Gündelik durmuşymyzda dürli maksatlar üçin ulanylýan güller azyklyk hökmünde hem giňden peýdalanylýar. Eýsem-de, iýip bolýan 45-den gowrak gülleriň bardygyny bilýärdiňizmi? Mysal üçin, Ýewropa ýurtlarynyň menýusynda...