TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Italiýanyñ “Inter” topary

“Inter” 11 ýyldan soňra çempion boldy

Ata Watan Eserleri
Italiýanyň “Inter” topary 2010-njy ýyldan soňra çempion bolmagy başardy. Topar 2020-2021-nji möwsümde wagtyndan öň çempion bolmagy başardy. 19-njy gezek çempion bolmagy başaran “Inter” topary “Ýuwentusyň”...

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi şu ýylyň 29-njy aprelinde we 15-nji maýynda sagat 14:00-da 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar üçin «Açyk gapylar» gününi...

“Serie A” futbol çempionaty: duşuşyklar 31-nji maýda başlar we tomaşaçysyz geçiriler

Italiýada wideo konferensiýa görnüşinde “Serie A” futbol çempionatynda çykyş edýän futbol klublarynyň wekilleriniň ýygnagy geçirildi. Onda ýurtda futbol çempionatyny täzeden başlamak meselesi seredildi. Bu babatda...

“Tesla” Hytaýda rekord goýdy

Ata Watan Eserleri
Koronawirusy gözegçilik astyna alandan soň, epidemiýadan öňki ýagdaýa gaýdyp gelýän Hytaýda ABŞ-nyň elektrik awtoulag öndürijisi “Tesla” kompaniýasy mart aýynda satuw rekordyny täzeledi. Dünýäde ykdysady ýagdaýy...

«OnePlus 8» akylly telefonlary 14-nji aprelde satuwa çykarylar

Häzirki wagtda dünýädäki elektron enjamlaryny öndürýän kompaniýalar yzygiderli ýokary hilli harytlary alyjylara hödürleýär. Şu ýylyň 14-nji aprelinde «OnePlus 8» we «OnePlus 8 Pro» akylly telefonlary...

Hemme ýeri ekran bolar

«Xiaomi» kompaniýasy adaty bolmadyk smartfony öndürmek üçin rugsatnama aldy. Has takygy, täze telefonyň ekrany gapdal düwmelerine, metal korpusa çenli uzaýar. Bu barada «Hi-Tech.Mail.ru» habar berýär....