TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Italiýa

Türkiýäniñ Döwlet Teatrlary

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, her ýylyñ 23-nji aprelinde özboluşly we örän ähmiýetli halkara baýramçylyklaryñ biri bellenip geçilýär. Türkiýe Respublikasynyñ esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürk bu güni täze...

Lazio sebitinde durmuşa çykanlara Italiýa 2000 ýewro berer

Ata Watan Eserleri
Toý çykdajylary jübütler üçin agyr ýük bolsa-da, Italiýanyň häkimiýetleri jübütleriň we toý pudagynyň göwnünden turjak ädim ätdiler. Rimiň paýtagty bolan Lazio şäher häkimligi, sebitde durmuşa...

150 metrlik uçup bilýän äpet gämi tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri
Italiýanyň “Lazzarini” dizaýn studiýasy “Air Yacht” diýlip atlandyrylýan geliý bilen işleýän uçýan mega gämi düşünjesini açdy. Uglerod süýüminden gurlan bu düşünje, dört köpri bilen 80...

1,5 million ýyl yza dolanarlar

Ata Watan Eserleri
Alymlar 1,5 million ýyl mundan ozalky şertleri öwrenmek üçin gözleg işlerine başladylar. -60 dereje geçirilen gözlegde 3 müň metr çuňlukdan buz nusgalary ýygnalar.Dünýäniň howa taryhyny...

Italiýa 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Italiýadan “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji...

Ýewro-2020: 28-nji iýundaky duşuşyklar

Ýewropa çempionatynda 1/8 final tapgyrynyň duşuşyklary dowam edýär. Daniýa, Italiýa, Çehiýa, Belgiýa ýaly döwletler 1/4 final tapgyryna çykdylar. Nobatda Fransiýa, Horwatiýa, Ispaniýa hem-de Şweýsariýa ýaly...

Ýewro-2020: Ronaldo hem öýüne dolandy

Futbol boýunça Ýewropa çempionaty hem gyzykly duşuşyklary bilen dowam edýär. Daniýa, Italiýa, Çehiýa ýaly ýygyndylardan soňra Belgiýa hem 1/4 final tapgyryna çykmagy başardy. Belgiýalylaryň Ýewropa...

G7: ekologiýa üçin 100 mlrd dollar

G7 ýurtlary – Beýik Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Kanada, Fransiýa, Ýaponiýa we ABŞ ýaly ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlary Beýik Britaniýanyň Kornuoll graflygyndaky Karbis-Beý şäherçesinde 3...

Baýdeniň ilkinji daşary ýurt sapary

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň ilkinji daşary ýurt saparyny şu ýylyň iýun aýynda Beýik Britaniýa bilen Belgiýa amala aşyrmagy meýilleşdirilýär. Prezidenti Baýden 11-14-nji iýuny aralygynda Beýik...

Täze “Superliga” döredildi

Angliýanyň, Italiýanyň we Ispaniýanyň iň gowy toparlary, ýagny jemi 12 topar “Real Madrid” toparynyň prezidenti Florentino Peresiň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa “Super liga” çempionatynyň döredilendigini barada habar...