TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ispaniýanyň Futbol çempionaty

«Türkmenistan: Sport» gyzykly sport ýaryşlaryny hödürleýär

Indi birnäçe ýyldan bäri dünýäniň öňdebaryjy futbol çempionatynyň duşuşyklaryny we sportuň beýleki görnüşleri boýunça iri ýaryşlary göni ýaýlymda alyp görkezýän «Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy ilkinji tapgyrlaryndan...

Ramosyň üstünligi

“Real Madrid” toparynyň kapitany Serhio Ramos, Ispaniýanyň Futbol çempionatynyň taryhynda goragçylaryň arasynda iň köp pökgi geçiren oýunçy bolmagy başardy. Ramos 2005-nji ýylda “Real Madride” toparyna...