TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ispaniýada bilen Gresiýada açyk howada agyz-burun örtügini dakynmagyň zerurlygyny aradan aýyrmaga taýýarlyk görýär.

Ispaniýa we Gresiýa örtük dakynmagy ýatyrýar

Ispaniýada bilen Gresiýada açyk howada agyz-burun örtügini dakynmagyň zerurlygyny aradan aýyrmaga taýýarlyk görýär. Ispaniýada 26-njy iýundan başlap, köçelerde örtük dakynmak talaby ýatyrylar. Bu ugurda ýurduň...