TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iş kesilen

Bitaraplyk baýramçylygy üçin günä geçişlik

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň günäsini geçmek babatda taýýarlanan resminama ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin baýramçylyk mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy....