TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

inŽenerler

Dünýäniň iň ak reňk öndürildi we onuň peýdasy

ABŞ-nyň “Perdýu” jemgyýetçiliki uniwersitetiniň inženerleri dünýäniň iň ak reňkini öndürdiler. Täze materialy döredijiler bu boýagyň şöhlelendiriji häsiýetlerini ulanyp, binalary kondisionersiz sowadyp boljakdygyny belleýärler. Bu bolsa...

Akylly öýler: geljegiň binagärlik taslamalary

vepa
Dron kameralary, tehnologiki hakykatçyllyk, robotlar, emeli aň, 3 ölçegli çap ediş we döwrüň beýleki öňe çykaran tehnologik täzelikleri geljegiň akylly binalaryny, mysal üçin akylly öýleri...