TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

inženerçilik

Kembrij onlaýn kitaphanasyny dünýä jemgyýetçiligine açdy

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli Kembrij uniwersitetiniň çaphanasy ýokary bilim ulgamy üçin onlaýn formatda kitaplar  taýýarlady. Dünýäde koronawirus ýokanç keseliniň (COVID-19) ýaýramagy bilen Kembrij uniwersiteti öz kitaplary tutuş...

Inženerçilik, tehniki we medisina ugurlary boýunça diplomlarynyň Ykrary

vepa
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran 1176-njy Karary bilen “Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda...

Halkara Türkmenbaşy deňiz porty “ENR iň gowy taslama sylagyna mynasyp boldy

vepa
Türkiýe Respublikasynyň metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistany dünýänin söwdasynda bazarynda logistika merkezine öwrülmegine mynasyp goşandyny goşýan Halkara Türkmenbaşy deňiz porty inŽenerçilik, gurluşyk hem-de binagärlik ugurlary...