TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Inter

«Inter» çempionlyga ýakynlaşýar

Düýn Italiýanyň «Seria A» çempionatynda «Inter» we «Genoa» topary bilen duşuşyk geçirdi. «Genoa» toparyny öz öýünde kabul eden «Inter» myhman topary 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy....

Futbol täzelikleri: “Liwerpulyň” öňküligi ýok

Futbol boýunça öňdebaryjy çempionatlarda diýseň garaşylmadyk netijeler bolup geçdi. Umuman aýdanymyzda köp gola baý boldy. Biz bolsa okyjylarymyzy geçen hepde geçirilen esasy duşuşyklaryň netijeleri bilen...

Transfer täzelikleri: “Liwerpul” Kabagy aldy

Futbol äleminde toparlar öz düzümini güýçlendirmek maksady bilen oýunçylary transfer edýärler. Bu transferler ýylda iki gezek transfer penjiresi açylan mahaly amala aşyrylýar. Biz bolsa futbol...

Dünýä belli topar adyny we nyşanyny üýtgetmekçi

Futbol äleminde giňden tanalýan Italiýanyň meşhur “Inter” topary özüniň adyny we nyşanyny üýtgetmek isleýär diýip, “La Gazzetta dello Sport” neşiri habar berýär. Häzirki wagtda toparyň...

Gysgaça sport täzelikleri: Alaba “Reala” geçmekçi

Soñky döwürlerde futbol äleminde dünýä belli toparlar ýaş futbolçylara ýakyndan üns berip başladylar. Şolaryñ biri hem portugaliýanyñ “Sporting” futbol toparynyñ goragçysy Nunu Mendeş bolup durýar....

Çempionlar ligasy: “Real Madrid” şowsuzlyga ýol bermedi

Ata Watan Eserleri
Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyr duşuşyklary tamamlandy. Pleý-off tapgyryna çykan toparlaryň atlary anyk belli boldy. Mundan soňra Çempionlar ligasy indiki ýylda pleý-off duşuşyklary bilen dowam eder....

Çempionlar ligasy: gyzykly duşuşyklara garaşylýar

Çempionlar ligasynda bu  hepde jemleýji 6-njy tapgyr geçiriler. Şondan soňra toparda birinji, ikinji ýeri eýelän toparlar pleý-off tapgyrynda çykyş ederler, üçünji orny eýelän topar bolsa...

Çempionlar ligasy: “Real” ilkinji gezek topardan çykyp bilmez

Çempionlar ligasynyň 5-nji tapgyrynda gyzykly duşuşyklar geçirildi. Bu ýerde taryh ýazyldy diýip bolar. Gysgaça bu duşuşyklaryň netijeleri bilen tanyşdyrmagy makul bildik. “Şahtýor 2:0 Real Madrid”...

Çempionlar ligasy: “Atalanta”, “Real” ýeňiş gazandy

Çempionlar ligasynyň 4-nji tapgyr oýunlarynyň netijeleri bilen tanyşdyrýarys. “Borussiýa Mýunhengladbah 4:0 Şahtýor” Lars Ştindl 17’ (P) Niko Elwedi 34’ Embolo 45+1’ Oskar Wendt 77’ “Borussiýa...

Çempionlar ligasynyň nobatdaky duşuşyklary

Ata Watan Eserleri
Futbol sportunda çempionatlaryň dowamynda oýunçylar wagtal-wagtal öz futbol milli ýygyndylarynda oýun geçirmeli bolýarlar. Şu nukdaýnazardan futbol äleminde futbol çempionatlaryň öňdebaryjysy hasaplanylýan Çempionlar ligasy gaýdyp geldi....