TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Iňlis dilini bilmekligiň nähili derejeleri bar?

Iňlis dilini bilmekligiň nähili derejeleri bar?

Ata Watan Eserleri
Beginner – derejesi Iňlis dili öwrenilip başlanylanda bu dereje iň başlangyç tapgyrlaryň biri bolup durýar. Bu ýerde adaty-gündelik aragatnaşyk saklamaga kömek etjek söz düzümi özleşdirilýär....