TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Iňlis dilinden türkmen diline terjime eden: Oguloraz Orsberdiýewa

“Kerri uýa” romany (Bölüm 2): Garyplyga näme howp abaýardy- Granit ýada Latun

Minniň menzili şäheriň ýylda 50 müň adamly, gelim-gidimli ýerine öwrülen, Günbatar Wan-Býuron köçesiniň adaty zähmetkeş-gara işçi we klerk maşgalalaryndan ybarat bolan jaýyň bir gatynda galýardy....