Tag : Iňlis dilinde suwara geplemek üçin näme etmeli?

SIZDEN GELENLER

Iňlis dilinde suwara geplemek üçin näme etmeli?

Iňlis dilini ýaňy öwrenýänler üçin iňlis dilinde suwara we erkin geplemek örän kyn ýaly bolup görünýär.Iňlis dilinde  suwara we erkin geplemekligi öwrenmek üçin diňe grammatiki...