TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Injir

Jana şypa, derde derman miweler

Ata Watan Eserleri
                                              Çereşnýa Çereşnýa...

Miwe kişdeleri melhemdir jana

Miweleriň ähli görnüşleri biziň saglygymyza oňyn täsirini ýetirýär. Şeýlelikde lukmanlar häli-şindi ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän miwedir-bakja önümlerini ýygy-ýygydan iýmegi maslahat berýärler. Olaryň diňe bir ter görnüşleri...