TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Indoneziýanyň paýtagty Jakartany göçürmek baradaky kanun taslamasy ýurduň Mejlisinde kabul edildi.

10 million ilatly şäher göçürilýär

Ata Watan Eserleri
Indoneziýanyň paýtagty Jakarta şäherini göçürmek barada taýýarlanan kanun taslamasy ýurduň Mejlisinde kabul edildi. Täze kanun resminamasyna laýyklykda, Indoneziýanyň paýtagty Jakartanyň Borneo adasynyň Indoneziýa tarapyndaky bölegi...