TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi

Açyk gapylar: In­di­ra Gan­di adyn­da­ky Aş­ga­bat luk­man­çy­lyk or­ta okuw mek­de­bi

In­di­ra Gan­di adyn­da­ky Aş­ga­bat luk­man­çy­lyk or­ta okuw mek­de­bi 2021-2022-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän ýaş­la­ry mek­dep bi­len ta­nyş­dyr­mak üçin, şu ýy­lyň 14-15-nji ma­ýyn­da sa­gat...

“Açyk gapylar” güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary mekdep bilen tanyşdyrmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň...

Türkmen metbugatynda-23.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň daşary syýasy täzelikleri», (TDH). «Türkmenistanyň Prezidentiniň döredijilik strategiýasy täze neşirlerde öz beýanyny tapýar», (TDH). 2. Ykdysady habarlar: «Sanly ykdysadyýet:...