TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Independent” neşiri

Wakum otlulary peýda bolýar

Günorta Koreýada “Hyperloop” atly wakum otlusynyň ýokary tizligi, sesiň tizligine ýetdi diýip, “Independent” neşiri habar berýär. Täze wakum otlusy, Koreýa demir ýol gözleg instituty tarapyndan...

Facebook ýa-da Mark Zuckerberg

Ata Watan Eserleri
Köp wagtdan bäri niýetlenip ýören bir taslamamyz bardy. Okan kitaplarymyz barada gysgaça seljerme bermek we kitapsöýerleri şol kitaplar bilen tanyşdyrmak. Kitap okamaga wagt tapmaýanlara bolsa...