TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iň uly uçar

Dünýädäki iň uly uçar ikinji uçuşyny amala aşyrdy

 «Stratolaunch» uçary Kaliforniýadaky Mohawe aerokosmik meýdanyndan uçdy. Uçuş synag üçin geçirildi we üstünlikli tamamlandy. Emma synagdan geçirilen maksat aýdyňlaşmady.    Onuň birinji uçuşy 2019-njy ýylyň...