TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Iň uly bina ABŞ-nyň Florida şäherindäki NASA-nyň transport önümlerini öndürýän kärhanasy

Uly binalar

20 – 30 ýyl mundan ozal, polat we betondan gurlan has uly desgalary göz öňüne getirmek hem mümkin däldi. Emma häzirki döwürde inženerleriň, arhitektorlaryň we...