TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iň gymmat Olimpiýa oýunlary

Tokio ― 2020-niň soňundan gyzykly statistikalar

Tokio şäherinde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlary tamamlandy. Eýsem, bu Oýunlaryň guramaçylary näçeräk serişde harçlady? Medallaryň eýeleriniň girdejisi nähili boldy? Ýaryşlara olaryň geçýän ýerinde we «mawy...