TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Iň gowy ssenari eseri”

Kino hepdeligine we kinofestiwala badalga berildi

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabadyň waspy kino sungatynda” atly türkmen filmleriniň kino hepdeligine  hem-de “Aşgabat bahary” atly gysga...