TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iň gowy saýt

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň saýty “Google” bilen bäsleşýär. Ýöne häzirlikçe “Google” öňde barýar. Muny bir degişme äňeniňde hem kabul edip bilersiňiz. Sebäbi “Google” ýaly dünýä...

Saýtymyz 1-njilik ornuny has-da berkidýär

Baş Redaktor
Saýtymyz Türkmenistan baradaky habarlary ýaýradýan saýtlaryň arasynda birinji we  Türkmenistandan girilen saýtlaryň arasynda üçünji orna ýerleşdi. Ýadyňyzda bolsa düýn saýtymyza ýörite habar ýerleşdiripdik we “Atavatan...

Jemi 2 million 318 müň 602 gezek: 2020-nji ýylyň maglumaty

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýty 2020-nji ýylda özüniň okyjylarynyň sanyny ep-esli artdyrdy, ýurdumyz baradaky habarlary  we global täzelikleri her gün on müňlerçe okyjylara gyzgyny...