TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iň gowy filmler

Al Paçino 80 ýaşady

Dr.Döwran Orazgylyjov
Oskar baýragyň eýesi Al Paçino 1940-njy ýylyň 25-nji aprelinde Gündogar Harlemde (New Ýork) eneden bolýar.  Italiýan Sisiliýadan gelen  Salwatoryň we Roz Paçinonyň ýekeje çagasy hökmünde...

Oskara dalaşgärler belli boldy

vepa
Dünýäniň iň abraýly film baýragy bolan Oskaryň 2019-njy ýyldaky gowşurylyşyna dalagär filmler hem-de aktýorlar belli boldy. «Neftlix» tarapyndan surata düşürilen «Roma» (Rim) atly film jemi...