TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iň az 3 gün bolan

Türkmenistanyň wekiliýeti Hytaý saparyndan soňra karantin çärelerini berjaý ederler

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda edilen işleriň...