TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

IMO hasaby

«Günüň dogýan ýurdy» indi IMO-da

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan paýlaşylýan habarlar, ýapon medeniýeti we edim-gylymlary baradaky baý maglumatlar indi IMO programmasynyň giňişliklerine hem ýaýrady. Ilçihana öz resmi saýtynda ýakynda resmi...