Tag : Ilon Mask adamlaryň üstünlik gazanmagyna päsgel berýän 50 sany aň-düşünjäni görkezýär

TEHNOLOGIÝA

Ilon Mask, adamlaryň üstünlik gazanmagyna päsgel berýän 50 sany aň-düşünjäni görkezýär

270 milliard dollardan gowrak baýlygy bilen dünýäniň iň baý adamy Ilon Mask, adamlary şowsuzlyga iterýän 50 sany düşünjäni paýlaşdy. “Tesla” we “SpaceX” -iň baş direktory,...