TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ilkinji buzgaýmak haçan ýüze çykypdyr?

Ilkinji buzgaýmak haçan ýüze çykypdyr?

Dünýäde ilkinji buzgaýmak 1686-njy ýylda Angliýanyň patyşasy James II iýipdir diýip aýdylýar. Bu maglumat resmi taýdan bellige alnypdyr. Ilkinji buzgaýmagyň ady “şorbet” diýip atlandyrylyp, XVI...