TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ilkinji akylly äýnekleri

‘Huawei’ akylly äýnek öndürer

vepa
Häzirki wagtda dünýäniň iň uly tehnokompaniýalarynyň birine öwrülen “Huawei” Koreýanyň “Gentle Monster” şereketi bilen bilelikde ilkinji akylly äýnekleriniň önümçiligine girişer....