TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Ile döwlet geler bolsa…”

Dünýäde ykrar edilen gymmatlyk

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:  Mahmal ýaly jadylaýjy sesleri we şirin mukamlary bilen bagşylar ülkämiziň owadan giňişliklerini, tebigatyny,      şöhratly  taryhyny we milli gymmatlyklaryny wasp edipdirler.                                      ...

Milli mirasymyzy öwrenmek ― Zenanlaryň üns merkezinde

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: ― Gender deňligi — demokratiýanyň binýatlaýyn esaslarynyň biri. Onuň durmuşyň ähli ugurlarynda höweslendirilmegi ýaşaýyş hiliniň ýokarlanmagyna amatly şertleri döredýär. Onuň iş...