TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ilçihananyň Jemgyýetçilik işleri bölüminde medeniýet işlerini boýunça kömekçi (FSN-08) iş orny boýunça işgär gözlenilýär.

ABŞ-nyň ilçihanasynda boş iş orny

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy boş iş orny boýunça bildiriş yglan etdi. Ilçihananyň yglan eden bildirişine laýyklykda, ilçihananyň Jemgyýetçilik işleri bölüminde medeniýet işleri boýunça kömekçi (FSN-08) iş...