TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

il-ýurt ähmiýetli

Bilim bermeklikde halypalaryň tutýan orny

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň bilim baradaky alyp barýan syýasaty hem innowasion häsiýetlidir. Bu döwürde Türkmenistanda ykdysady taýdan has kuwwatlanyp, il-ýurt ähmiýetli, ýokary hilli gurluşyklar alnyp barylýar. Paýtagtymyzda,...