TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk

Baky Bitaraplyga bagyşlanan halkara sergi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergisini geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu sergide ýurdumyzyň ähli ugurlaryndan gazanylýan üstünlikleri görkeziler. Ykdysady gözden geçiriş çäresinde...

Türkmenistan bilen Ysraýylyň arasyndaky geňeşmeler

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 11-nji maýynda wideokonferensiýa görnüşinde Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, ysraýyl tarapyna...