TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iki ýurduň syýasy-diplomatik

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

vepa
2019-njy ýylyň 16-njy oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky...