TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

içýan

Gündelik Täleýnama: 20 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Gündelik Täleýnama: 19 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Gündelik Täleýnama: 18 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Gündelik Täleýnama: 17 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Gündelik Täleýnama: 16 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Ata Watan Eserleri
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Gündelik Täleýnama: 15 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Gündelik Täleýnama: 14 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Mähriban okyjylar! Öňdengörüjilik, hemme zady wagtyndan öň nähili boljakdygyny hasaplamaklyk, elbetde, mümkin däl. Emma öz doglan ýyldyzyňyza görä köp zatlary bilip bolýandygy hemmelere mälimdir. Saýtymyzyň...

Gündelik Täleýnama: 13 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň adam ykballarynda tutýan orny barada siz megerem bilýän bolsaňyz gerek. Ýyldyzlaryň her günki aýdýan zatlaryny bilmeklik okyjylarymyza peýdaly we gyzykly bolar diýen...

Gündelik Täleýnama: 12 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň adam ykballarynda tutýan orny barada siz megerem bilýän bolsaňyz gerek. Ýyldyzlaryň her günki aýdýan zatlaryny bilmeklik okyjylarymyza peýdaly we gyzykly bolar diýen...

Gündelik Täleýnama: 11-nji Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Baş Redaktor
Ýyldyzlar näme diýýär? Bu soragyň jogaby köpleri gyzyklandyýan bolsa gerek. Biz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň   www.atavatan-turkmenistan.com     saýty  bolup  geçen ýyl her bir ýyldyzyň özüne mahsus...