TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Içerki bazar üçin bahalary we nyrhlary döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek

Içerki bazar üçin bahalary we nyrhlary döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek

vepa
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow gözegçilik ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de bahalary düzgünleşdirmek baradaky kadalaşdyryjy resminamalary kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Geçirilen seljermelere...