TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

içeri işler ministri

Kuweýtiň täze Emiri saýlandy

Kuweýtiň Ministrler Kabineti mirasdüşer Şazada Şeýh Nawwaf al-Ahmad al-Jabir as-Sabahyň ýurduň täze Emiri bolandygyny yglan etdi. Kuweýtdäki As-Seýf köşgünde Premýer-ministr Sabah al-Halid as-Sabahyň ýolbaşçylygynda adatdan...

Ýol hereketine gözegçiligi talaba laýyk guramak tabşyryldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 12-nji awgustda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow içeri işler ministri M.Çakyýewiň ünsüni ýol-gözegçilik gullugynyň alyp barýan işlerine çekdi. Döwlet Baştutany ministrligiň ähli...