TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hyundai

Halkara nebit we gaz uniwersitetine daşary ýurtly hünärmenler çekiler

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Maslahatyň...

Dünýädäki iň gymmat awtoulag markasy yglan edildi

Ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi ýene-de dünýäniň iň gymmat awtoulag markasy adyna eýe boldy. “Interbrand” gullugyna salgylanyp, “Dünýäniň iň gymmatly 100 markasy” ýyllyk sanawyna birnäçe awtoulag öndürijileri...

Elektromobil önümçiligi juda ýakynda goňşularymyzda

vepa
Ýakyn geljekde özbek hünärmenleri “Hyundai” kompaniýasynyň wekilleri bilen bilelikde “Kukon” erkin ykdysady zolagynda ilkinji elektromobilleri öndürip başlar. Özbek metbugatynyň ýazmagyna görä, bu işi “Listem-Fergana” bilelikdäki...