TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hyundai Motor

“Ford” kompaniýasyndan täze taslama

Häzirki wagtda dünýäde öndürilýän elektrik ulagynyň sany barha artýar. Şol sebäpli “Ford Motor” kompaniýasynyň baş direktory Jim Farli elektrik ulaglary üçin öz hususy akkumulýator öndürmegi...